Europejskie Wsie Bocianie

esvn-logo45

 

Sieć Europejskich Wsi Bocianich

W latach ’90-tych ubiegłego wieku Europejska Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego – Euronatur utworzyła tytuł Europejskiej Wsi Bocianiej dla tych miejscowości i gmin, które wykazały znaczące działania w celu ochrony i konserwacji miejsc lęgowych bociana białego na ich terenie.  Tylko jedno miejsce w wybranym kraju jest uhonorowane tym tytułem i drugie już nie otrzyma.

Pierwszy tytuł Europejskiej Wsi Bocianiej został przyznany Chorwackiej miejscowości Cigoć w 1994 roku. Pentowo jako siódme otrzymało ten tytuł w 2001 roku.
Dziś już mamy czternaście Wsi Bocianich na terenie całej Europy, natomiast ostatni na obecną chwile tytuł otrzymało miasteczko Taraš w Serbii w 2014 roku

 

Čigoć – Chorwacja

Pierwsza Europejska Wieś Bociania na świecie, uhonorowana tytułem w 1994 roku. Każdego roku gnieździ się tam około 50 bocianich par. Gniazda zlokalizowane są na dachach drewnianych domów.

Nagybajom – Węgry

Uhonorowana tytułem w 1996 roku ze względu na około 30 bocianie pary gnieżdżące się rokrocznie na słupach energetycznych w miejscowości.

Rühstädt – Niemcy

Tytuł Europejskiej Wsi Bocianiej otrzymało w 1996 roku. Na dachach murowanych domów  wmiasteczku gnieździ się corocznie ponad 40 bocianich par.

Malpartida de Cáceres – Hiszpania

Jako Europejska Wieś Bociania od 1997 roku. Każdego roku około 90 par bociana białego zakłada rodziny w gniazdach umieszczonych na ogromnych granitowych głazach, dachach domów oraz kościołów.

Andrid – Rumunia

Tytuł Europejskiej Wsi Bocianiej uzyskało w 1998 roku. Każdego roku gnieździ się tam ponad 30 bocianich par. Gniazda zlokalizowane są na słupach energetycznych.

Mała i Wielka Polana – Słowenia

Jako Europejska Wieś Bociania od 1999 roku. Region Małej i Wielkiej Polany to najbardziej zabocianiony region Słowenii. Gnieździ się tam około 35 bocianich par.

Pentowo k. Tykocina – Polska

Uzyskało tytuł Europejskiej Wsi Bocianiej w 2001 roku. Każdego roku w obrębie zaledwie jednego gospodarstwa na drzewach, dachach i słupach gnieździ się około 30 bocianich par.

Marchegg – Austria

Od 2002 roku jako Europejska Wieś Bociania. Na okolicznych drzewach każdego roku gnieździ się około 50 par bociana białego.

Belozem – Bułgaria

Jako Europejska Wieś Bociania od 2005 roku. Do gniazd znajdujących się na domach i słupach energetycznych co roku przylatuje około 30 bocianich par.

Altreu – Szwajcaria

Tytuł Europejskiej Wsi Bocianiej nadano w 2008 roku. Gniazda mieszczące się na domach oraz drzewach co roku zasiedla około 30 bocianich par.

Eskikaraağaç – Turcja

Status Europejskiej Wsi Bocianiej przyznano w 2011 roku. Gniazda zlokalizowane są na domach oraz meczetach.

Češinovo-Obleševo – Macedonia

Od 2012 roku jako Europejska Wieś Bociania. Gniazda znajdują się na słupach energetycznych oraz domach, co roku zasiedla je około 70 par.

Buzica – Słowacja

Funkcjonuje jako Europejska Wieś Bociania od 2014 roku. W 2013r odnotowano 11 bocianich par, zamieszkujących gniazda znajdujące się głównie na słupach energetycznych.

Taraš – Serbia

Status Europejskiej Wsi Bocianiej został nadany w roku 2015. W 2014r w miasteczku osiedliło się 40 par bociana białego.

Please verify your information

You must complete the captcha to finish your booking :

Your booking is complete

A detail copy has been sent to your email and also to our staff.