VII Europejska Wieś Bociania

Europejska Wieś Bociania to innowacyjna inicjatywa EuroNatur, której celem jest ochrona siedlisk dla bocianów białych w Europie. Od 1994 roku EuroNatur nadaje prestiżowy tytuł "Europejska Wieś Bociania" wyjątkowym miejscowościom w 15 krajach europejskich, które wyróżniają się szczególnym zaangażowaniem w ochronę tych pięknych ptaków i ich naturalnego środowiska. Te wioski lub parafie posiadają kolonie bocianów i poświęciły znaczący czas i wysiłek na zachowanie ich siedlisk, przeciwdziałając zagrożeniom dla populacji bocianów białych.

Bociany

Pentowo otrzymało tytuł Europejskiej Wsi Bocianiej w 2001 roku jako siódme miejsce na mapie Europy. Czternaście innych miejscowości także posiada ten tytuł, a w tym:

 • Čigoć w Chorwacji,
 • Nagybajom na Węgrzech,
 • Rühstädt w Niemczech,
 • Malpartida de Cáceres w Hiszpanii,
 • Andrid w Rumunii,
 • Mała i Wielka Polana w Słowenii,
 • Marchegg w Austrii,
 • Belozem w Bułgarii,
 • Altreu w Szwajcarii,
 • Eskikaraağaç w Turcji,
 • Češinovo-Obleševo w Macedonii,
 • Buzica na Słowacji,
 • Taraš w Serbii.

Kluczowe cechy Europejskich Wsi Bocianich

Zróżnicowane Lokalizacje: Te wioski reprezentują różnorodność siedlisk bociana w całej Europie. Od mokrych łąk w miejscowościach takich jak Čigoć (Chorwacja) i Rühstädt (Niemcy), przez obszary zalewowe rzek Sawy i Łaby, po stepy w okolicach Malpartida de Cáceres w Hiszpanii, każda z nich prezentuje unikalne środowisko dla tych ptaków.

Kryteria Przyznania Tytułu:

 • Gniazda Bocianów: Wioski charakteryzują się znaczną liczbą gniazd bocianów w porównaniu z innymi miejscowościami w swoich krajach.
 • Bliskość Obszarów Chronionych: Sąsiadują z pobliskimi obszarami chronionymi.
 • Organizacja Wydarzeń Bocianich: Regularnie organizują specjalne wydarzenia poświęcone ochronie bociana białego i przyrody.
 • Współpraca z Organizacjami Profesjonalnymi: Aktywnie współpracują z organizacjami zajmującymi się ochroną różnorodności biologicznej.
 • Działania Ochronne: Podejmują działania na rzecz ochrony bociana białego i zwiększenia różnorodności biologicznej, m.in. poprzez instalację platform lęgowych czy odnowę siedlisk.
 • Edukacja Przyrodnicza: Angażują się w edukację dotyczącą przyrody zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
 • Obecność w Mediach: Utrzymują aktywne kontakty z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi mediami, aby promować swoje działania i zwiększać świadomość społeczną na temat ochrony bociana białego.

Międzynarodowe Uznanie: Przyznając tytuł Europejskiej Wsi Bocianiej, społeczności te są honorowane za swoje wyjątkowe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Ich działania przyczyniają się do skutecznej ochrony bociana białego i jego środowiska życia w skali całej Europy.

Logo - Europejska wieś bociana


Galeria Bociania

W budynku Galerii Bocianiej w sezonie letnim udostępniane są informacje na temat bocianów, wraz z ciekawymi faktami z ich życia. Sala jest ozdobiona stylowymi ścianami, na których znajdują się zdjęcia znanych przyrodników, fotografów oraz badaczy bociana białego. Nie brakuje również obrazów ręcznie malowanych przez lokalnych artystów. W sezonie letnim można zarezerwować przejażdżkę konną, przejazd staropolską bryczką, ognisko lub inne atrakcje. W sezonie jesienno-zimowym galeria przekształca się w salę bocianią, gdzie można zorganizować imprezy firmowe lub rodzinne, często z biesiadą przy ognisku.


Bocian

Rzeczka

Bocian w gnieździe